NHG-Wetenschapsdag

Webinar 5 februari 2021

Presentaties

Plenaire sessie

Henk Schers en Loes van Bokhoven

Bekijk presentatie

Subsessie 1

Cathelijn Aarden

Nut van vitamine D-suppletie bij thuiswonende ouderen.

Bekijk presentatie

Eleonore Vennemann

Ganglion Stellatum Blokkade bij overgangsklachten.

Bekijk presentatie

Leonie Versteeg

5-HTP, natuurlijk gelukkig?

Bekijk presentatie

Jeffrey Bouwmeester 

Fasciitis plantaris, zitten we op de juiste golflengte?

Bekijk presentatie

Subsessie 2

Jos Runhaar

Acht de Nederlandse Huisarts zichzelf bekwaam in het toedienen van musculoskeletale injecties en heeft dat effect op het verwijsgedrag.

Bekijk presentatie

Ilgin Arslan

Voorkeuren voor knie- en heupartrosezorg : een discreet keuze experiment.

Bekijk presentatie

Debra Verdonk 

Fenotypering van de schouderpatiënt.

Bekijk presentatie

Pieter van Doorn

De incidentie en het beleid van schouderklachten in de huisartsenpraktijk: een retrospectief cohort onderzoek.

Bekijk presentatie

Subsessie 3

Esther van den Bogaart

Anderhalvelijnszorg: wat zijn de effecten op kosten en volumes van zorg?

Bekijk presentatie

Linda Bonnie

Vertrouwensrelatie tussen aios en opleiders in een medische vervolgopleiding.

Bekijk presentatie

Tessa Langeveld

Antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk: een kwalitatief onderzoek gefocust op de perspectieven van Nederlandse huisartsen.

Bekijk presentatie

Daan Brandenbarg

Meningen van huisartsen over de mogelijkheden van substitutie van nacontroles voor borst- en darmkanker naar de huisartsenpraktijk: een kwalitatief onderzoek.

Bekijk presentatie

Subsessie 4

Mariken Stegmann

Zorgverleners zijn slecht in het inschatten van doelen van patiënten.

Bekijk presentatie

Isa Houwink

Evalueren en doorontwikkelen van (farmaco)genera onderwijs voor de eerstelijnszorg: it takes Teamwork!

Bekijk presentatie

Mariken Stegmann

Gesprekken met de huisarts over behandeldoelen: de OPTion-RCT.

Bekijk presentatie

Rowan Smeets

Ervaren knelpunten in en mogelijke oplossingen voor de zorgverlening aan frequente bezoekers: een kwalitatieve studie in de huisartspraktijk.

Bekijk presentatie

Subsessie 5

Loes Meijer

Van wrijving naar samenwerking met glans (door huisarts en specialist).

Bekijk presentatie

Debbie Vermond

Het belang van de rol van (huis)arts-onderzoekers in het verbinden van de klinische en wetenschappelijke praktijk: een netwerk perspectief.

Bekijk presentatie

Marieke Perry

Het DementieNet programma verbetert interprofessionele samenwerking en kwaliteit van zorg in lokale eerstelijns dementienetwerken: een longitudinal mixed-methods multiple case study.

Bekijk presentatie

Marcel Kerkhoven

De relatie tussen integratie van zorg en kwaliteit van leven in de huisartsenpraktijk.

Bekijk presentatie

Subsessie 6

Carine den Boer

Centrale sensitisatie als verklaringsmodel bij SOLK en chronische pijn: ervaringen van huisartsen.

Bekijk presentatie

Ilgin Arslan

Motiverende en belemmerende factoren van de anderhalvelijnszorg voor musculoskeletale aandoeningen: een kwalitatief onderzoek.

Bekijk presentatie

Saskia Bogers

Het diagnostisch toets overleg ‘hiv en soa testen in de eerste lijn.

Bekijk presentatie

Helen Silvius

iZi does it: evaluatie van een pragmatische technologie implementatie pilot.

Bekijk presentatie

Subsessie 7

Teske van Hof

In kaart brengen van diabetes type 2 bij jongvolwassenen.

Bekijk presentatie

Sytske van Bruggen

Op weg naar diabeteszorg op maat ‘Evaluatie van randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van zelfmanagement in de eerstelijns diabeteszorg’.

Bekijk presentatie

Wytske Meekes

Valpreventie in de eerstelijnszorg geïmplementeerd - Fall prevention implemented in the primary care setting.

Bekijk presentatie

Lonneke Nies

De impact van de nieuwe richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement op patiënten met COPD en reumatoïde artritis.

Bekijk presentatie

Subsessie 8

Sophie Ansems

Een pragmatische cluster gerandomiseerde trial over het effect van een teststrategie met fecaal calprotectine bij kinderen in de huisartsenpraktijk.

Bekijk presentatie

Kelly Dreuning

Diagnostisch traject van kinderen met hernia inguinalis gepresenteerd in de huisartsenpraktijk.

Bekijk presentatie

Karin Hek

Monitoren van bijwerken van medicatie bij overactieve blaas: onderzoek met een combinatie van elektronische patiëntendossiers en patiëntervaringen.

Bekijk presentatie

Anne Loohuis

Kosteneffectiviteit van App-behandeling voor urine incontinentie bij vrouwen in de eerste lijn in vergelijking met standaard zorg; Vanuit maatschappelijk perspectief na 1 jaar.

Bekijk presentatie

Pecha Kucha

Debbie Vermond

Bekijk presentatie