Informatie over uw inschrijving

Er zijn dit jaar 2 semiplenaire en 20 kleinere sessies.

Naast de plenaire openings- en slotlezingen volgt u de semiplenaire sessies in de ochtend en de middag. Daarnaast kunt u twee kleinere sessies naar keuze volgen.

Bij uw inschrijving geeft u aan welke twee kleinere sessies u wilt volgen. Degenen die zich het eerst aanmelden, hebben de eerste keus. De badge met daarop uw sessies (en eventuele toegang tot het feest) wordt ongeveer veertien dagen voor het congres per post aan u verzonden.

Het NHG-Congres is toegankelijk voor leden, aiosleden, buitengewone leden en niet-leden van het NHG. NHG-leden hebben voorrang op niet-leden, mits zij zich vóór 22 oktober hebben ingeschreven. Na 22 oktober worden alle inschrijvingen gelijk behandeld. Bij overinschrijving is dus eerst het aantal inschrijvingen van NHG-leden bepalend en vervolgens de datum van binnenkomst van de inschrijvingen.

Er zijn twee tarieven. Vóór 1 oktober ontvangt u 100 euro vroegboekkorting. Daarna betaalt u het volle tarief. De tarieven vindt u in onderstaande tabel.

2019 vroegboekkorting t/m 30 september 2019 volle tarief vanaf 1 oktober
Aios €269 € 369
Leden €349 € 449
Niet-leden €549 € 549

Leden en niet-leden

Houd bij uw digitale inschrijving uw betaalpas bij de hand in verband met directe overmaking van het verschuldigde bedrag via iDEAL. Na uw registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Aios

Na uw digitale registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging, waarin het totaalbedrag van uw congresdeelname is opgenomen. Het totaalbedrag wordt in rekening gebracht bij de SBOH en verrekend met uw persoonlijk budget. Dit geldt ook voor eventuele annuleringskosten.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw inschrijving (zowel voor het congres als het avondprogramma) kan uitsluitend via e-mail: nhg@yourbackoffice.nl. Daarbij geldt de onderstaande terugbetalingsregeling.

Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.

Congres:

  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het congres bent u € 30,- administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering van vier tot twee weken voor aanvang van het congres bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd, plus € 30,- administratiekosten.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Avondprogramma:

  • Tot twee weken voor aanvang van het avondprogramma bent u € 30,- administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen twee weken tot een week voor aanvang van het congres bent u 50% van de kosten voor het avondprogramma verschuldigd, plus € 30,- administratiekosten.
  • Bij annulering in de laatste week bent u het volledige bedrag voor het avondprogramma verschuldigd.

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging. U ontvangt deze niet per post. De badge met daarop u sessies en eventuele toegang tot het feest worden ongeveer veertien dagen voor het congres per post aan u verzonden.

Deelnemers die zich niet hebben ingeschreven en/of geen toegangsbewijs (congresbadge met daarop sessies en eventuele toegang tot het feest) hebben, dienen zich te melden bij de registratiebalie.

De registratie-/informatiebalie is op 15 november van 08.30 tot 18.00 uur open.

Het congres is voor 5 uur geaccrediteerd onder nummer 369345.

Door u te registreren voor dit congres, gaat u (de deelnemer) ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen in verband met het congres. Als u de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet indient, kunnen we uw registratie niet voltooien. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden. Het NHG kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zijn bewerker van NHG. NHG maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.

Het NHG kan de tijdens dit congres gemaakte foto’s onder meer gebruiken voor de promotie van toekomstige NHG-congressen.