Abstracts

Deadline

 • De deadline voor het indienen van abstracts is verstreken.

Richtlijnen

 • Algemeen
  • Stel de titel op in het Nederlands en het Engels.
  • Stel de tekst op in het Nederlands, maximaal 500 woorden.
  • Presenteer je niet zelf maar een coauteur? Geef dit aan in de lijst met coauteurs. Vermeld ook het instituut of de instelling waar de coauteur(s) werkzaam is (zijn).
 • Indeling
  • Stel de abstract op volgens de klassieke indeling: inleiding, onderzoeksvraag, methode, resultaat en conclusie.
  • Geef antwoord op de volgende vragen:
   • Is de studie al afgerond?
   • Is de studie uitgevoerd op basis van huisartsendata en/of in een huisartsenpopulatie?
   • Hoe komt het thema samenwerking in de presentatie aan de orde?
   • Wat wil je vragen aan de aanwezigen, wat wil je ophalen?
 • Samenvatting
  Geef de kern van het onderzoek weer in 280 tekens. Deze statements worden tijdens en na de NHG-Wetenschapsdag gebruikt om de gepresenteerde studies op sociale media te presenteren.

Presentatievormen

De geselecteerde abstracts worden als voordracht of als (e-)posterpresentatie in het programma opgenomen.

 • Voordracht: mondelinge presentatie van tien minuten, gevolgd door discussie met het publiek (onder leiding van een moderator)
 • (e-)Posterpresentatie: mondelinge presentatie van vijf minuten, gevolgd door discussie met het publiek (onder leiding van een moderator)

De voertaal van de NHG-Wetenschapsdag is Nederlands. Het kan zijn dat we je vragen om jouw voordracht of (e-)posterpresentatie in het Engels te houden.