Abstract indienen

Wij zijn op zoek naar abstracts over huisartsgeneeskundig onderzoek en/of abstracts die bevindingen presenteren over projecten die passen binnen het thema van de dag (huisarts in actie: data in de hoofdrol?).

Voorbeelden zijn onderzoeken over hoe we onze HIS-gegevens beter kunnen inzetten, hoe we kunstmatige intelligentie kunnen inzetten en hoe we ‘open tekst’ op een systematische manier kunnen gebruiken voor onderzoek.

Richtlijnen abstracts

Algemeen

 • Stel de titel op in het Nederlands en het Engels.

 • Stel de tekst op in het Nederlands, maximaal 500 woorden.

 • Presenteer je niet zelf maar een coauteur? Geef dit aan in de lijst met coauteurs. Vermeld ook het instituut of de instelling waar de coauteur(s) werkzaam is (zijn).

Indeling

 • Stel de abstract op volgens de klassieke indeling: inleiding, onderzoeksvraag, methode, resultaat en conclusie.

 • Geef antwoord op de volgende vragen: 
  – Is de studie al afgerond? 
  – Is de studie uitgevoerd op basis van huisartsendata en/of in een huisartsenpopulatie? 

Presentatie abstracts

De geselecteerde abstracts worden als voordracht of als (e-)posterpresentatie in het programma opgenomen:

 • Voordracht: mondelinge presentatie van tien minuten, gevolgd door discussie met het publiek (onder leiding van een moderator)

 • (e-)posterpresentatie: mondelinge presentatie van vijf minuten, gevolgd door discussie met het publiek (onder leiding van een moderator)

De voertaal van de NHG-Wetenschapsdag is Nederlands, het kan zijn dat we je vragen om jouw voordracht of (e-)posterpresentatie in het Engels te houden.

Lever uiterlijk 1 maart 2022 jouw abstract in!

Wij ontvangen je abstract graag uiterlijk 1 maart 2022. In april hoor je van ons of je abstract is geaccepteerd. Beoordeling vindt plaats door een selectiecommissie van NHG-medewerkers en verschillende afdelingen Huisartsgeneeskunde.

Abstract indienen