Uw huisartsgeneeskundig onderzoek presenteren op de NHG-Wetenschapsdag?
Dien nu uw abstract in!

Hoe houden we de huisartsenzorg toegankelijk? Dit thema staat centraal tijdens de NHG-Wetenschapsdag op 22 september 2023.

De krantenkoppen liegen er de afgelopen periode niet om: “De zorgkosten kunnen niet verder groeien”, “Minder sollicitanten bij de huisartsenopleiding”, “Wachtlijsten bij de GGZ en andere specialistische zorg lopen op” en “De huisartsen verzuipen”.

De toegankelijkheid van de zorg is in het geding en dat geldt zeker ook voor de huisartsenzorg. Hoe kunnen wetenschappers in het huisartsgeneeskundig veld bijdragen aan de oplossing van dit probleem? Wat weten we al en wat willen en kunnen we oppakken?

Naast deze actuele problematiek besteden we zoals elk jaar ook aandacht aan de grote variatie binnen het eerstelijnsonderzoek. Beschikt u over recente (huisartsgeneeskundige) onderzoeksresultaten? Dien dan nu uw abstract in.

NHG-Wetenschapsdag

Vrijdag 22 september 2023 - Groningen

Lever uw abstract in

Uiterlijk 3 april 2023

Richtlijnen abstracts

Algemeen

Wij zoeken abstracts over huisartsgeneeskundig onderzoek en/of abstracts die bevindingen presenteren over projecten die passen binnen het thema van de dag (Hoe houden we de huisartsenzorg toegankelijk?).

  • Stel de titel op in het Nederlands en het Engels.

  • Stel de tekst op in het Nederlands, maximaal 300 woorden.

  • Presenteert u niet zelf maar een coauteur? Geef dit aan in de lijst met coauteurs. Vermeld ook het instituut of de instelling waar de coauteur werkzaam is.

Indeling

  • Stel de abstract op volgens de indeling: titel (Nederlands en Engels), introductie incl. onderzoeksvraag, methode, resultaten en discussie/conclusie.

Presentatie abstracts

De geselecteerde abstracts worden als voordracht of als korte presentatie in het programma opgenomen

  • Voordracht: mondelinge presentatie van tien minuten, gevolgd door discussie met het publiek (onder leiding van een moderator)

  • Korte presentatie: mondelinge presentatie van vijf minuten, gevolgd door discussie met het publiek (onder leiding van een moderator)

De voertaal van de NHG-Wetenschapsdag is Nederlands, het kan zijn dat we je vragen om jouw presentatie in het Engels te houden.

Inschrijving abstracts NHG-Wetenschapsdag gesloten

Tot en met 3 april was het mogelijk om abstracts in te dienen voor de NHG-Wetenschapsdag op 22 september in Groningen.

Het NHG en de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen organiseren gezamenlijk de NHG-Wetenschapsdag op 22 september 2023.

logo NHG
logo UMCG